Tøvstuggu

Formgiving i ull - Creations from wool

Historien om TrollengleneTrollangels are trolls who has become kind. After they met an «Angel-Troll» - which of course is their feminine side, they have opened their hearts, and have therefore no conscience to scare people more.
The integration of empathy and compassion also resulted in the fact that they have lost their tail when they became less bestial. The nose also became shorter, since they have stopped sticking their nose into other’s affairs.

Harmoni

Picture-Taker-gGswaT

Harmoni er et troll som har funnet ut at han vil slutte å skremme menneskene. Og for å få til det, tror han det er best å starte med seg selv. Hvis han vender blikket innover og kvitter seg med de mørke sidene han har, og bare være i lyset, ja så tror han at det til og med vil smitte de andre i omgivelsene. Han mener at ekte kjærlighet er fravær av frykt og hat, og også sjalusi og maktbegjær. Hvis han kommer i harmoni i seg selv, så vil han ikke lenger ha behov for å tråkke på andre på bakgrunn av mindreverdfølelse eller hat og sjalusi.

Harmony is a troll who found out that he had to stop scaring people. And to achieve that, he came to the conclusion that it was best to start with himself. By turning inward and get rid of the dark side he had, and just being in the light, he believes it will also infect the others in the environment. He believes that true love is the absence of fear and hate, and also jealousy and lust for power. And if he comes into balance with himself, he will no longer need to step on others, because of the inferiority or hatred and jealousy.

Harmonika

Picture-Taker-clbahS

Harmonika er et engletroll. Hun er hvit, og sier at hun er lyset i ham, og representerer Harmoni sin feminine side. Det er når han «møter» henne at han skjønner at han har mange aspekter i sjelen sin som er unike for ham. Når han tar frem dem, blir han på en måte hel, og føler seg selvtilfreds. På en måte er Harmonica «sjelens røst» for Harmoni. Og etter at Harmoni møtte henne, og tok henne på alvor, fikk han også integritet. Noe som bidro til at han i det hele tatt ikke lenger er interessert i å såre eller tråkke på andre i rundt seg, for å føle seg tilfreds.

Harmonica is an «engletroll» . She is white and says that she is the light in Harmony, and represents his feminine side. It’s when he " meets " her, he realizes that he has many aspects in his soul that is unique to him. When he retrieve them, he is in a way full, and feel smug. In a way Harmonica is the «souls voice» for Harmony. And after Harmony met her and took her seriously, he also got integrity. Something that result in that he no longer is interested in hurting or stepping on others around him to feel satisfied .


Huske

Picture-Taker-LByHFp

Huske lukker seg stort sett inn i seg selv. Han er samtidig veldig viljesterk, og nesten ingen greier å tvinge ham til å gjøre noe han ikke vil. Han har funnet ut at det beste for ham, for å få lov til å være seg selv, er å late som om at han ikke skjønner noen verdens ting. Derfor sitter han for det meste i husken sin og husker. Og husker selvfølgelig også hvem han egentlig er....
Svolkar

Picture-Taker-W5IVfm
Svolkar er også tovet og formgitt i 100 prosent ull.
Han er det ondeste trollet under jorda som Harmoni vet om. Harmoni mener bestemt at han har medfødt fravær av empati, innlevelsesevne og medfølelse for andre. Harmoni tror ikke han i det hele tatt har noen som helst følelser i hjertet sitt. Han har aldri opplevd at Svolkar har vist noen som helst form for skam, skyldfølelse eller dårlig samvittighet heller.

Trollenglene

"Historien om Trollenglene" er en bok jeg har skrevet, hvor figurene jeg lager forteller en historie om når trollene som bor i fjellene og jorda blir snille.

Picture-Taker-z4Dfd0